Innføring av flyseteavgift kan knekke Moss lufthavn Rygge. Det viser at Østfolds private flyplass er tuftet på en svært sårbar driftsmodell. Alt står og faller på valgene ett flyselskap gjør. Moss lufthavn Rygge vil fortsatt være i en utsatt situasjon selv om flyseteavgiften ikke blir innført.

Flyseteavgiften skal løse regjeringens budsjettutfordringer, den løser neppe noen miljøproblemer. Fly som forsvinner fra Rygge kommer til å fly andre steder i Europa. Ryanair-sjef Michael O'Leary flytter flyene sine dit det er mest penger å tjene – og dit det er minst trøbbel med fagforeninger og myndigheter. Selv om Michael O'Leary vinner slaget om flyseteavgiften er neppe Rygges framtid sikret.

Flyseteavgiften rammer ikke bare Rygge og Ryanair, også andre flyplasser og flyselskap har varslet nedbemanninger som følge av at de antar at det blir færre passasjerer hvis seteavgiften innføres. Men Rygge rammes hardest fordi flyplassen er helt avhengig av Ryanair. Sier Michael O'Leary hopp, så hopper flyplassdirektør Pål Tandberg, et knippe politikere og fagforeningsledere. Og det gjør også LOs distriktssekretær Ulf Lervik, selv om LOs største forbund, Fagforbundet, har bedt sine medlemmer om å boikotte det irske flyselskapet.

Vinner motstanderne av flyseteavgiften fram, er det en gedigen seier for Ryanair. Og da er det betimelig å spørre hva Michael O'Learys neste trekk blir. Kommer han til å kreve bortfall eller reduksjon av andre avgifter for å forbli på Rygge? Hva vil politikere og fagforeninger svare da?

Det viktigste for Rygges framtid er ikke å vinne kampen mot flyseteavgiften – det viktigste er å sørge for at flere selskap tar i bruk Moss lufthavn Rygge. Så lenge det hovedsaklig er Ryanairs vinger som holder flyplassen flygende, er ikke driften sikret lenger enn til Ryanair legger fram sitt neste flyprogram. Moss lufthavn Rygge har ikke klart å bygge opp et innenrikstilbud eller bli et førstevalg for lokalt næringsliv. Isteden må flyplassen basere seg på fornøyelsesreiser gjennom et lavprisselskap som når som helst kan ta med seg sine basefly hvor som helst i Europa. Det skaper ikke langsiktig trygghet.