Det er opprør på Rygge etter at Ryanair varslet at de trekker seg ut etter innføring av den omstridte flyavgiften på 80 kroner som innføres fra 01.april.

Jeg tar ikke stilling til avgift eller ikke. Poenget er at Ryanair gjør det.

«Ryanair har gjort «storpolitikk» av en avgift på 80 kroner, når de selv er i verdensklasse på avgifter. De lar næringsliv, ansatte og til og med fagforeninger være deres fremste løpegutter i kampen om flyselskapets eksistens på Rygge.»

Isolert sett kan 500 arbeidsplasser forsvinne fra Rygge som et resultat av at Ryanair nå trekker ut sin aktivitet.

Arbeidsplasser forsvinner daglig i dette landet. Noen ganger kan det ikke forsvares, spesielt ikke når det er basert på effektivisering, feitere og feiter utbyttepolitikk og hvor de kapitalistiske krefter overkjører arbeidsplasser i jakten på evig rikdom.

«At 500 arbeidsplasser forsvinner fra Rygge når Ryanair trekker seg ut kan forsvares «

Billigselskapet Ryanair markerte seg med et nytt overskudd i euromilliardklassen for fjorårets andre og tredje kvartal. Hele 10,2 milliarder kroner, eller opp 37 % fra samme tid året før. De har en av Europas nyeste parker av Boeing 737 maskiner, og selger flybilletter til noen få pund.

Hvordan er dette mulig ?

Jo ved å undergrave det som våre tidligere generasjoner her i landet har bygget opp siden etableringen av LO i 1889, og som fagforeninger til dagen har som oppgave.

Kort beskrevet som « fremme lønnstagernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser».

Ryanair bryr seg ikke som sine ansatte, de er opptatt av en ting, gjøre Michael O`Leary enda rikere.

Etter ha sett på  Ryanair sin behandling av ansatte over lengre tid er det en ting som jeg kan slå fast.

Dette er et totalitært, diktatorisk selskap, hvor medbestemmelsesretten til ansatte er pulverisert til noe ikke eksisterende.

Forholdene er også godt beskrevet i boken «velkommen om bord» skrevet av Sofia Lichani som arbeidet i Ryanair som crew chief i 5 år. Her følger noen punkter fra boken:

Lønn gjelder fra når flyet roterer(dvs når hjulene slipper bakken, take off), og gjelder til hjulene tar bakken. Indirekte ingen lønn for forarbeid, planlegging, sikkerhetsdemonstrasjon, når man tar i mot passasjer om bord i flyet, heller ingen lønn for arbeid utført etter at flyet har satt hjulene på rullebanen.

Alt fravær forblir som ubetalt , også sykdom med sykemelding.

Arbeidstiden er ikke presisert og Ryanair kan kreve at det arbeides når som helst og hvilken dag som helst. Overtidsbetaling er et fremmedord. Hvis fly er innstilt betales det ikke, og det betegnes som ubetalt fravær.

Oppsigelsestiden var sju dager. Sier man opp selv, er den fire uker.

Flyplass ID-kort må betales selv.

Fagforeninger er det ikke snakk om, det er oppsigelsesgrunn.

Ansatte i et eget selskap med navnet Crew Control kan ringe ansatte når som helst for å sjekke om de er «stand-by-klare». Svares det ikke på det andre anropet, er det å betrakte som fravær.

Og slik fortsetter det, den ene brutale regel overgår den andre.

«Med en slik holdning til sine ansatte, som både ansatte og fagforbund her i landet på langt ville akseptere er det rart at man ønsker et selskap som Ryanair velkommen på Norske flyplasser. Har folk i «fagforeningsmekkaet Grenland» glemt dette ?»

Som aktiv fagforeningsrepresentant gjennom flere ti år er det for meg uforståelig at det kjempes en slik i herdig kamp basert på at Ryanair forsvinner fra Rygge. Under ingen omstendigheter kan det forsvares at 500 arbeidsplasser skal eksistere basert på Ryanair sin aktivitet på nevnte flyplass. En hver med litt selvinnsikt, moral og etikk burde skjønne dette. Jeg antar at de fleste berørte er medlem i en fagforening og er opptatt av egne lønns/arbeidsvilkår – da blir det uforståelig at man passivt kan sitte se på at de som skaper arbeidsplassene utsettes for det stikk motsatte.
 

LO med sine 900.000 medlemmer burde ønske Ryanair vel hjem til Irland.