Vi bekrefter herved at en samlet klubb ved Sandesundsveien skole har sent inn en varsling til Sarpsborg kommune. Varslingen omhandler det vi mener er brudd på arbeidsmiljøloven og brudd på opplæringsloven for enkelte elever på skolen.

Flere av punktene i varslingen har vi vært bekymret for i lang tid. Vi har prøvd å løse mye internt, men føler at vi ikke har fått gjennomslag for å sette fokus på og kommunisere om disse forholdene som et samlet personale. Til slutt så vi ingen annen utvei enn å løfte våre bekymringer til kommunen.

Les også: Rektor sluttet for å bidra til ro i rekkene etter konflikt med de ansatte. – Vil ikke hjelpe, sier tillitsvalgt

Som pedagoger ønsker vi en skole med god kommunikasjon mellom ledelse og personale. En skole som er preget av samarbeid, respekt og gjensidig tillitt, hvor elevenes rettigheter alltid er i fokus. Vi ønsker vår nye rektor Knut Raknerud Olsen hjertelig velkommen til Sandesundsveien. Vi er motiverte og klare for å gjøre en skikkelig arbeidsinnsats, som et samlet personale, til det beste for våre elever!