Hei, skolepolitikere i Østfold!

Nedleggelse av en scienceklasse betyr at der 2 av 3 kom inn i fjor, så kommer bare litt over 1 av 4 inn i år. Man trenger ikke være veldig interessert i realfag for å forstå at det blir urettferdig.

Nedleggelse av en scienceklasse betyr at der 2 av 3 kom inn i fjor, så kommer bare litt over 1 av 4 inn i år. Man trenger ikke være veldig interessert i realfag for å forstå at det blir urettferdig.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevHva er det egentlig dere holder på med? Dere bør ha en ganske bra grunn til å legge ned en klasse på Science-linja på Greåker. Spesielt med tanke på at i år er det flere søkere enn det har vært tidligere. For meg som søker virker det helt meningsløst å kutte ned på tilbudet når etterspørselen er så høy. Slik det er nå har 110 elever satt Science som førstevalg, men det er bare 30 plasser i klassen. Det betyr at bare 27 prosent av de som har søkt Science får førstevalget sitt. Om det hadde vært to klasser hadde dette tallet blitt nærmere 55 prosent.

I fjor var det bare 94 elever som søkte. Av dem var det 60 som kom inn fordi de hadde to klasser. Det vil si at nesten 64 prosent kom inn på førstevalget sitt. Det betyr at nesten 2 av 3 kom inn i fjor, mens bare litt over 1 av 4 kommer inn i år. Man trenger ikke være veldig interessert i realfag for å forstå at det blir urettferdig.

For meg som faktisk er søker i år, ødelegger det veldig at så få kommer inn. Da blir kravet til karaktersnitt på langt over 5,0 og karakterer som gym, og kunst og håndverk avgjør om du kommer inn eller ikke. Noe som er bakvendt med tanke på at man ikke trenger å være kunstferdig eller fysisk anlagt for å drive med realfag.

Etter det jeg har klart å forstå virker det som hovedargumentet for å legge ned denne klassen er at det koster litt ekstra. Dette er et tullete argument, og det gir heller ikke så mye mening. Jeg forstår at det kommer til å koste mere å få elevene fra alle krikene og krokene av Østfold til Greåker, og at det kommer til å være plasser som står åpne i andre klasser. Likevel, tenk heller på det som en innvestering enn som en kostnad. Fylkeskommunen og staten investerer penger i dagens unge slik at vi senere i livet kan gjøre nytte for oss og tjene tilbake. Slik jeg ser det vil det bety ett lite beløp nå, for å holde liv i de to klassene, mens dere om 10-15 år mest sannsynlig kommer til å få tilbake for dette i både skatt og i form av teknologiske og vitenskapelige gjennombrudd. Norge trenger en ny stor eksport. Oljen nytter ikke lenger, vi bruker rett og slett for mye av den, og vi vet nå at fossile energikilder ødelegger for naturen og klimaet. Dette med klimaet ødelegger også for fisk, som er den andre store eksporten Norge har. Om vi ikke gjøre noe med oljeeksporten og klimaet kommer vi også til å miste fiskeeksporten, da har vi bare våpen igjen.

Dette med klimaet og uren olje kan vi gjøre noe med. Det at flere får en opplæring med realfaglig fokus skaffer flere forskere som kan hjelpe til med å løse problemene vi har i dag og fremtidens problemer innenfor klima. Dette kommer til å skape flere jobber. Det kan også hende vi utvikler noe helt nytt som kan bli den nye store eksportvaren.

Derfor bør ikke pengene være problemet i denne saken, og når det er borte ser jeg ingen annen grunn til at det ikke skulle gå an å ha to klasser akkurat som i fjor.

Et av de andre argumentene dere bruker er jo at det er realfagsopplæring på de andre skolene med vanlig studiespesialisering også. Dessverre er ikke dette i nærheten av samme nivået. Et av hovedpunktene ved å søke Science er at du kommer sammen med elever som er interessert i realfag, akkurat som deg selv. Dette skaper ett helt annet miljø i klassen og man skaper grunnlaget for videre læring. På Science kommer man også sammen med folk som er gode i fagene sine, det er viktig å dele kunnskap for at opplæringen skal fungere best mulig.

Jeg har selv vært på St. Olav og deltatt i matteopplæring for 1T i snart ett år nå, for min del er den opplæringsmetoden som blir brukt der ikke optimalt. Det blir mye forklaring på tavla og lite bruk av de ressursene som eleven allerede har, hverandre. Jeg vet ikke om det er fordi jeg ikke er integrert i klassen på samme måte, men likevel brukes det veldig lang tid på å forklare forskjellige ting som jeg tror hadde gått mye fortere hvis alle klassen var på ett høyere nivå i realfag.

Jeg kan dessverre ikke kommentere på de andre fagene på st. Olav eller på de andre skolene i fylket. Opplæringsmetodene som blir brukt på Science er likevel mer avanserte og baserer seg på mer motivasjon og forkunnskap hos elevene.

På Science får man også de beste lokalene og lærerne til rådighet, og det fokuseres mer på å gjøre elevene klare for arbeidslivet. Blant annet er det mye praktisk arbeid og besøk hos bedrifter. Dette er med på å gi erfaring og på å bygge nettverk, slik at det igjen blir lettere å skaffe seg en jobb senere i livet.

Så igjen politikere, hva er det dere holder på med? Kan dere forklare deres syn på saken?

Til slutt vil jeg bare minne dere på at mitt kull er myndige om to år, akkurat tidsnok til å stemme i fylkesvalget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags