Innspill til skolebruksplanen fra Miljøpartiet de Grønne

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Østfold fylkeskommune har sendt forslag til Regional Planstrategi på høring til kommunen. Her er det lagt opp til to hovedsatsingsområder: Arbeidsplassvekst og utdanning, og for innsatsområde utdanning står det følgende:

Samordne innsatsen for utviklingen av fremtidens kompetanse, slik at flest mulig mennesker i Østfold blir i stand til å bidra til verdiskapingen og nyte godt av et bærekraftig velferdssamfunn og et aktivt medborgerskap. Innsats på helhetlig skoleløp, fullføring av videregående skole og økt andel med høyere utdanning, høgskole og FoU(forskning og utviklingsarbeid) som støtter regionalt næringsliv, og et næringsliv som legger til rette for mer forskning og innovasjon.

Kreative studieprogram vil for mange være et springbrett til høyere utdannelse innen kreative fagområder. Framtidens arbeidsmarked vil i større grad kreve arbeidskraft med omstillingsevne og evne til å finne nye løsninger

Det er svært viktig med en helhetlig regionsutvikling, slik at regionene får fullverdige og helhetlige skoletilbud. Man må også se helheten ut fra et elevperspektiv, hvor elevene ikke skal ha en daglig reisevei på mer enn 1,5 time.

Langsiktig skolestrukturer som gir en positiv synergieffekt med næringslivet lokalt og regionalt. F.eks matfag til Kalnes hvor det drives matproduksjon (jord til bord, lokal mat etc), og musikk, dans og drama som en del av kultur- og næringslivet i nærområdet (Halden som «kulturhovedstaden» i Østfold).

Østfolds videregående skoler bør jobbe videre med å skape egne identiteter samtidig som skolens overordnede utviklingsområder bør styres tydelig fra sentral ledelse. Utdanningsprogrammer som er typiske urbane (eksempelvis DH og Service og samferdsel) bør lokaliseres i bysentra, samtidig som vi bør se positive synergier mellom utdanningsprogram (eksempelvis bør det etterstrebes at DH og Media og kommunikasjon plasseres på samme skole).

Styrke eksisterende strukturer på skolene ved skoleutviklingens prosjekter og nye tiltak, og dermed unngå å implementere nye systemer/strukturer på skolene (eksempelvis legge prosjekt om frivilligheten inn i helsefremmende skole porteføljen istedenfor ekstern som jobber med aktuelle skoler).

MDG `s endringer i skolebruksplanen:

Idrettsfag beholdes som det er

RM og M/D forblir i Halden og opprettholdes for fremtiden. RM er vertsskole for Halden fengsel og Tosterødberget

DH og frisør på Kalnes flyttes til Glemmen snarlig, helst fra skoleåret 2017

RM flyttes fra Glemmen til Kalnes snarlig

Beholde YSK siden det ikke konkurrer med andre lærlingeplasser og er et meget allsidig skoletilbud.

Bygge mer og mer etter eksempelvis BREEM standardisering med helhetlig planlegging og klimaløsninger i alle ledd og fremtidsrettet infrastruktur

Ønsker kompakte skole med energi og areal effektive løsninger, massivtreløsninger osv.

En viktig suksessfaktor for å unngå skole-sluttere er lærer-elevkontakt. I den forbindelse mener vi det er viktig å styrke og spisse kontaktlærerrollen. Dette mener vi kan være viktigere bruk av ressurser enn eksterne prosjekter som ønskes implementeres inn i skolehverdagen. Samtidig bør kontaktlæreren frigjøres fra andre skoleoppgaver som ikke direkte berører kontaktlærer-elev kontakt.

Østfold har andre utfordringer enn eksempelvis Akershus. MDG mener derfor at vi bør ha en stor satsing på utdanningsprogram som innehar kvaliteter som virker positivt for å unngå skole-sluttere, eksempelvis idrett og musikk, dans og drama. Og dermed bør ha en poltikk som setter flere faktorer enn økonomi som rådende for retning og politiske beslutninger.

Vibeke Julsrud

Opplæringskomiteen

Miljøpartiet de Grønne

Vibeke Julsrud

Opplæringskomiteen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags