Klimavennlig transport i Østfold

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevMDG går til valg på en skikkelig kollektivsatsing. Vi vil også gjøre kollektivreiser billigere ved å fjerne momsen. Dette er en gavepakke til alle de tusen som pendler med tog og buss, men også et viktig tiltak for lavinntektsfamilier som nettopp er de som i større grad bruker kollektivnettet.

Busstilbudet i distrikene har gjennom årene blitt dårligere og dårligere, og nå går det veldig få busser på mange strekninger. Jo dårligere tilbud, dess færre brukere, men vi tror det nå vil snu. Vi vil starte utprøving av førerløse busser, mindre bestillingsbusers ved behov og lignende ordninger så snart teknologiene er godkjent. Dette vil gi helt nye muligheter til å forbedre tilbudet.

MDG har også en bilpolitikk. Vi vil innføre en bygdemiljøpakke som vil løse mange behov i områder der offentlig transport ikke kan ha god dekning, slik tilfelle er i deler av Østfold. Pakken inneholder storskala utbygging av hurtigladestasjoner, leasingstøtte for elbil og et distriktsvennlig pendlerfradrag. Østfold lå i fjor på sjuende siste plass i fylkesoversikten over andel elbiler av nybilsalget. Vi har så små avstander i Østfold at vi har alle muligheter til å forbedre plasseringen. Nasjonale fordeler for elbiler og andre utslippsfrie kjøretøy må fortsette noen år til, men markedseksperter på transport sier nå at allerede i 2020 er elbiler billigere å produsere enn fossilbiler. Når de er konkurransedyktige vil vi fase ut fordelene.

Parallelt med slike gulrøtter vil vi trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff for å øke prisforskjellen på fossilfrie og fossile løsninger med en såkalt KlimaAvgift til Folket (KAF) med ca 5 kroner literen for fossilt drivstoff. Fossilavgiften KAF vil vi betale flatt ut tilbake til folket - ikke økt skattetrykk. For en vanlig familie på 4 vil det bety en utbetaling på 6000 kroner. Har familien en fossilfri bil er det ren netto fortjeneste, mens en familie som har fossildreven bil vil måtte innbetale netto 3000 i KAF systemet. Ordningen vil gi raskere teknologiskiftet bort fra fossil energi. Samtidig vil vi forebygge sosiale ulikheter blant annet gjennom en progressiv skattepolitikk.

I byer og tettsteder må det bedre tilrettelegges for å sykle og gå, gjennom økte bevilgninger til drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier. Snarveier må systematisk etableres slik at man kommer seg raskere til skolen, butikken og bussholdeplassen. Vi vil innføre momsfritak på elsykler og etablere deleordninger for lastesykler. MDG vil at staten skal fullfinansiere sammenhengende ekspress-sykkelveier i byer og byregioner som Nedre Glomma-området. Dette er også god folkehelsepolitikk!

Vi kommer ikke bort fra at å fly er noe av det mest forurensende vi kan gjøre. Dette tør MDG å gjøre noe med. Vi anerkjenner at det mange steder ikke finnes alternativer til å fly når man skal reise langt. Derfor vil vi øke avgift på fossile flyreiser, men differensiere den ut fra tilgangen på alternative reisemåter. Vi vil stimulere til bruk av fornybart drivstoff i flytrafikken. Vi mener at å drive Rygge flyplass basert på dagsshopping til London med fossildrevne fly er rett og slett umoralsk mot fremtidige generasjoner. Jeg vil derfor foreslå for de nye eierne på Rygge å utvikle en forretningsmodell hvor de sammen med treindustrien i Østfold blir de første til å drifte en fossilfri flyplass, hvor drivstoffet utvinnes av tømmerstokker på Borregaard. Det hadde satt Østfold på verdenskartet og en slik satsing ville jeg arbeidet for med gunstige rammevilkår hvis jeg kommer på tinget.

Parallelt må det bygges ut høyhastighetsbaner mellom de store byene for å redusere reisetiden betraktelig. Togforbindelsene til Stockholm og København må forbedres, og vi vil utrede mulighetene for gods- og persontrafikk på en hyperloop-bane mellom Oslo og København. På denne måten kan vi alle bidra til at temperaturstigningen holder seg innenfor Parisavtalens mål om 1,5 grad.

Håkon Borch &Helene Winther

1. & 2. kandidat til Stortinget MDG Østfold

Østfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags