Et flytog mellom Fredrikstad og Gardermoen vil få store konsekvenser for Østfold. Når Follotunellen og dobbeltsporet til Fredrikstad står ferdig, vil reisetiden halveres sammenliknet med dagens flybusstilbud. Det betyr at Østfold blir plassert vesentlig nærmere Gardermoen.

For det andre vil et flytog gjøre det lettere å etablere et samarbeid mellom Rygge og Gardermoen. En av Rygges hovedutfordringer har lenge vært nærheten til Gardermoen. Man har konkurrert i det samme markedet. Med 40 minutters reisetid mellom flyplassene, blir avstanden så kort at Rygge kan fungere som en terminal under Gardermoen.

Venstres landsmøte har vedtatt at infrastrukturen på Rygge og Torp skal utnyttes fremfor bygging av ny rullebane på Gardermoen. Utnyttelse av eksisterende infrastruktur er god miljøpolitikk og god samferdselspolitikk. Jernbaneverket er tydelige på at det nye dobbeltsporet får større kapasitet enn det NSB trenger. Derfor ønsker Venstre å utnytte den ledige kapasiteten Jernbaneverket nå bygger.

Stortingsgruppen vil arbeide for å få flytog til Fredrikstad inn i Nasjonal Transportplan som vedtas på Stortinget våren 2017. Det er ikke plass til flytog på Østfoldbanen før Follotunellen åpner i 2021. En plass i Nasjonal transportplan vil imidlertid gi Østfold nødvendig forutsigbarhet. Både innbyggere og næringsliv etterlyser slik forutsigbarhet. Vårt fylkeslag har derfor vært tydelige på at Østfold trenger flytog.