Terje Forsberg fra Sarpsborg er vinner av Østfoldprisen 2014. Prisen fra Østfold fylkeskommune får han for fortjenestefull og samfunnsnyttig innsats for Østfoldsamfunnet.

Terje Forsberg ble landskjent da han i 2007 utga boka «Aldri for sent å bli et lykkelig barn». I boka forteller Terje Forsberg sin egen livshistorie. Etter en barndom preget av omsorgssvikt, lærte Forsberg seg å lese, regne og skrive som godt voksen og han ble russ som femtiåring. Han arbeidet som lærervikar fram til boksuksessen i 2007 gjorde ham til en attraktiv foredragsholder og en viktig inspirator for andre med vanskelige utgangspunkt for å lykkes i livet.

At Terje Forsberg klarte å reise seg etter å ha blitt stemplet som evneveik som barn, er en bragd i seg selv. At han i tillegg har hatt krefter til å ta opp kampen for andre som har havnet på samfunnets skyggeside er imponerende. Det er hans ukuelige innsats for å hjelpe og inspirere barn og voksne med det samme vanskelige utgangspunktet, som gjør Terje Forsberg til en verdig vinner av Østfoldprisen 2014.

Prisen kommer på et tidspunkt hvor mobbing er tema i mange medier. Forsberg sier at han tar imot prisen på vegne av alle som har blitt mobbet og alle som jobber mot mobbing. Selv har han vist for alle at det finnes en vei ut av mobbingen og at sårene lar seg pleie.