Det har gått noen år siden de første mulighetene til å kjøpe ny bil på nettet dukket opp. I dag er dette stadig mer vanlig – og aller mest vanlig er det i Norge. Det globale konsulentselskapet Ernst & Youngs store undersøkelse Mobility Consumer Index viser nemlig nå at Norge ligger øverst i verden på online bilkjøp med 36 prosent. Mer enn hver tredje av oss kjøper altså nå bilen på nett.

Ernst & Young-undersøkelsen oppdateres et par ganger årlig, og ser på utviklingen av kjøpsvanene i bilbransjen globalt. Nå omfatter undersøkelsen for første gang også 500 respondenter her i landet.

EYs globale leder for mobilitet, Martin Cardell, er ikke overrasket over at Norge kommer ut med så høy andel.

Digitalt innfødte

– Det skal tilføyes at selv om Norge er på topp, er det ganske lite som skiller de enkelte land i Nord-Europa, fastslår han, og legger til at det fortsatt er mange som ønsker å kjøpe bil hos forhandler.

– Ja, dette gjelder stadig for 50 prosent av de norske bilkundene. Det er imidlertid en klar tendens til at antall besøk hos bilforhandler synker drastisk, samtidig som viljen til kjøp online øker.

– Er det noen bestemt gruppe som særlig påvirker denne trenden?

– Ja, det vi kaller generasjon Z – folk som er født i perioden 1996–2010 – og som nå for en stor del er studenter, dominerer her. Ganske logisk – her snakker vi utelukkende om «digitalt innfødte», sier Martin Cardell til Broom.

Ønsker forhandler-kontakt

– Om vi ser fem til ti år framover i tiden, så utgjør denne gruppen en stor del av bilkjøperne – og trenden bare fortsetter. Det store spørsmålet for bilbransjen blir hvordan de legger til rette for denne utviklingen. Skal vi ha like mange bilforhandlere som nå – og hvordan skal forhandlerne møte kommende kundekrav?

– Også på ettermarkedet – service og reparasjoner – vil det komme store forandringer. Vi ser jo blant annet at med elbil synker servicebehovet ganske kraftig. Hvilke følger får dette? Og vil det alltid være slik at service helst må skje hos forhandleren?

– Om ti år ser trolig kundenes behov annerledes ut enn i dag. Å drive forhandlervirksomhet er dyrt, og vil sikkert være det også i framtiden. Likevel er det fortsatt i dag slik at drøyt halvparten av bilkjøperne ønsker å ha kontakt med forhandler for blant annet prøvekjøring.

Mye blir annerledes

– Kanskje blir det over årene færre forhandlere, og et av spørsmålene som nok vil melde seg for mange er om de behøver så store og dyre anlegg. Er det kanskje nok med litt enklere kundesentre for prøvekjøring og kontakt? Kanskje vil vi også se litt mer av prøvekjøring av nye biler hjemmefra – for behov for å prøvekjøre vil det fortsatt være, sier han videre.

– Hvilke endringer i dette markedet ser du for deg framover?

– Mye vil se ganske annerledes ut, og spesielt om vi tenker ti år fram i tid, svarer Cardell.

Evolusjon

– Historisk har det handlet om hovedsakelig kjøp eller leasing av bil, ved at man binder seg til en stor kostnad over tid. Om tiår vil vi se en større andel mobilitetstjenester. Det vil handle mindre om kjøp av bil, men langt mer om tilgang til bil. For mange vil det fortone seg enklere og mer lettvint med abonnementsløsninger enn rent kjøp, understreker han.

– Til dette bildet vil det nok også høre en økende andel handel på nettet, men jeg tror mer på en evolusjon enn en voldsom økning her. Uansett hvordan bildet er om fem eller ti år, så vet vi at det vil komme endringer – og at det fortsatt vil være behov for prøvekjøring av nye biler.

Enda viktigere

– Hvor og hvordan dette skal skje, kan forandre seg. Dagens og morgendagens kunder er opptatt av at ting skal være enkelt, smidig og lettvint. For noen vil det sikkert være enkelt og greit å reise til forhandler – men det vil sikkert også tvinge seg fram andre modeller.

– Poenget er at det må være lettvint å få prøvekjørt bilen. Konkurransen bare øker, og det betyr at prøvekjøring i framtiden blir enda viktigere, sier Martin Cardell i Ernst & Young til slutt.