Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner 18. januar. Ordningen vil basere seg på automatisk søknadsbehandling gjennom Brønnøysundregistrene. Tusenvis av bedrifter vil få pengene inn på konto få dager etter at de har søkt. Alle som kvalifiserer til støtte og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få pengene utbetalt i løpet av få dager.

Hensikten med kompensasjonsordningen er å støtte virksomheter som er hardt rammet av pandemien og smitteverntiltakene. Ordningen er lagt opp slik at støtten øker i takt med omsetningsfallet. Det vil si at bedrifter som er nedstengt eller svært hardt rammet av lokale smitteverntiltak vil få høyere støtte. Bedrifter vil få inntil 85 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader kompensert for november og desember, og 80 prosent i januar og februar.

For enkelte bedrifter er det lenge å vente til siste halvdel av januar. For å hjelpe bedrifter som har behov for likviditet før jul forlenges ordningen med at bedrifter og selvstendig næringsrivende kan søke om betalingsutsettelse for skatter og avgifter. Den ordningen vil nå gjelde frem til utgangen av februar.

Opposisjonen har etterlyst en ny kortsiktig kriseordning allerede før jul. Realiteten er at det ikke er praktisk mulig på så kort tid. Alle tilgjengelige ressurser jobber på spreng med utvikling av systemet, men det tar litt tid å få på plass et system som kan håndtere et stort antall søkere på en trygg og effektiv måte. En støtteordning må dessuten ha lovverket på plass og godkjennes av kontrollorganet ESA, som har ansvar for at Norge følger reglene i EØS-avtalen. Det er ikke mulig før nyttår. Nå gjøres jobben ordentlig, slik at ordningen kan stå seg over tid.

Gjennom hele pandemien har regjeringen vist vilje til å stille opp for bedriftene. Det vil vi gjøre så lenge det er nødvendig. Den nye kompensasjonsordningen skal bidra til at flest mulig sunne bedrifter kommer seg gjennom krisen.