Gå til sidens hovedinnhold

– Mer vei raskere og billigere!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I hele landet ser vi at investeringene til samferdsel øker. Det er bra. Det legges til rette for at flere kan velge kollektivt, veiene blir tryggere og næringslivet kommer raskere frem.

Høyre i regjering har reformert måten vi bygger vei på. Gjennom veiselskapet Nye Veier AS bygges mer vei raskere, billigere og mer helhetlig enn før.

Vidar-Lorang Larsen, distriktssekretær i LO Stat, mener Høyre tuller med tall når vi påpeker at Nye Veier har spart samfunnet for 59 milliarder kroner. Nye Veiers beregninger viser at netto nytte har økt med 59 milliarder kroner fra oppstart til våren 2019. Kostnadsreduksjonen utgjør nærmere 20 prosent, tilsvarende 25 milliarder kroner. I tillegg er det beregnet en økt nytte på vel 34 milliarder. Dette er altså en økt samfunnsnytte og en besparelse for samfunnet på 59 milliarder kroner.

Les også

– Tull med tall fra Høyre

Nye Veier er ikke i seg selv grunnen til av det bygges mer vei. Det er som en følge av at Høyre og regjeringen har valgt å gjennomføre et taktskifte i norsk veibygging. Både Nye Veier AS og Statens vegvesen sørger nå for at vi får mer vei igjen for hver krone som brukes. Statens vegvesen har levert prosjekter under budsjett, som er åpnet før tiden. Det er fantastisk for folk og næringsliv som bruker veien.

Nye Veier AS er en ny måte å bygge veier på. Alternativet til å tenke nytt er økte skatter og mindre veiutbygging i Norge. Det ønsker ikke Høyre. Derfor sier også Høyre nei til et forslag om å legge ned Nye Veier AS. Vi trenger mer veiutbygging, ikke mindre. Samfunnsnytten og innsparingene er så store - bare fordi et nytt selskap tenker nytt. Det viser at det er fullt mulig å få mer vei ut av skattekronene. Ap må svare på om de vil legge ned Nye Veier. Det vil i så fall være dårlig nytt for både folk og næringsliv.

Kommentarer til denne saken