Årets sommer var varmere og våtere enn normalt

I Sarpsborg lå gjennomsnittstemperaturen på 16,9 grader gjennom de tre sommermånedene, noe som er 1,1 grad over normalen.