(Romerikes Blad)

Gjerningsmennene har ifølge Romerikes Blads opplysninger kommet med alvorlige trusler om hva som vil skje med Falkevik Hagen om kravet om løsepenger ikke etterkommes.

Truslene skal, etter det RB forstår, gå på 68-åringens liv og helse.

Bortført fra eget hus

Etter det Romerikes Blad får opplyst, driver politiet nå en intens etterforskning etter at den 68 år gamle trebarnsmoren Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ble bortført fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Etterforskningen skal ha pågått i flere uker, og politiets hovedhypotese har siden starten vært at 68-åringen er kidnappet.

Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med støtte fra Oslo politidistrikt, Kripos, Interpol og Europol. Etter det Romerikes Blad forstår, er det svært få kriminalsaker som er etterforsket i like stort omfang i nyere tid i Norge.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

 

Ifølge RBs opplysninger har politiet gjennomført åstedsundersøkelser i familien Hagens hjem, og sikret spor som gjør at politiet går ut fra at 68-åringen ble bortført fra familiens enebolig på Fjellhamar.

Til tross for at store politiressurser er satt inn i etterforskningen, har politiet hittil holdt politiet en svært lav profil. Årsaken skal ifølge RBs opplysninger være at man frykter at gjerningsmennene er opptatt av, og følger med på, bevegelser rundt 68-åringens familie og deres bopel. Etter det RB erfarer, skal det være satt inn sikkerhetstiltak rundt familien.

Politiet har hittil lagt lokk på saken, og det skal lenge ha være et svært begrenset antall mennesker – utover 68-åringens egen familie – som kjenner til kidnappingssaken.

(Se hele pressekonferansen med politiet her!)

 

Romerikes Blad har sammen med noen få andre medier hatt kjennskap til saken en stund, men har etter anmodning fra politiet ikke omtalt saken før nå.

Politiet varsler onsdag formiddag, klokka 11.00, en pressekonferanse på politihuset i Lillestrøm.

 

Gift med milliardær

 

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) er gift med eiendoms- og aksjeinvestoren Tom Hagen. De bor i en enebolig ved Langvannet på Fjellhamar i Lørenskog. Sammen har de tre voksne  barn – to døtre og en sønn.

Familien blir bistått av flere aktører, blant annet helsevesenet.

Markedsverdien av Tom Hagens formue ble i 2018 beregnet til å være på 1,6 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Milliardformuen har han opparbeidet seg gjennom blant annet eiendom og investeringer i strøm- og oljeaksjer. Investeringene er plassert gjennom to heleide selskaper: Tom Hagen Eiendom AS og Holding 2 AS.

Gjennom disse selskapene eier Hagen helt eller delvis 18 selskaper og datterselskaper.

Etter det Romerikes Blad får opplyst, skal Anne-Elisabeth Falkeid Hagens nærmeste familie ha blitt etterforsket grundig av politiet innledningsvis. Politiets etterforskning peker imidlertid foreløpig på at 68-åringen er tatt av utenforstående.

Svein Holden er oppnevnt som familiens bistandsadvokat. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken, men opplyser at han vil komme med en uttalelse onsdag ettermiddag.

 

Vet ikke om hun er i live

Kidnappingssaken er helt enestående i norsk sammenheng. Etter det Romerikes Blad kjenner til, skal norsk politi aldri ha etterforsket en lignende sak.

Ifølge RBs opplysninger, har det vært digital kontakt mellom kidnapperne og Falkevik Hagens familie, men kommunikasjonen har vært svært begrenset utover kravet om løsepenger i form av kryptovaluta.

Det er ikke kjent for Romerikes Blad hvor store pengesummer det er snakk om, eller hvilket språk kommunikasjonen har foregått på. Ifølge VG skal kravet være på ni millioner euro – noe som tilsvarer rundt 85 millioner kroner. Løsepengekravet er ifølge avisen stilt i kryptovalutaen Monero.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det fremstår imidlertid klart for politiet at Falkevik Hagen er kidnappernes forhandlingskort. Politiets teori er at kidnappernes motiv er egen vinning.

Etter det Romerikes Blad forstår, er én av politiets prioriteringer nå å oppnå en bedre dialog med de antatte gjerningsmennene. RB får samtidig opplyst at verken Falkevik Hagens familie eller politiet har motatt bevis på at 68-åringen faktisk er i live, men politiet har i sin etterforskning to overordnede mål, i prioritert rekkefølge:

1. Å finne Anne-Elisabeth Falkevik Hagen i live.

2. Å pågripe gjerningsmennene.

Foreløpig er det ingen som har status som mistenkt eller er siktet i saken.