Kristoffer Hagen hevder i et leserinnlegg at persontogtrafikken mellom Halden og Gøteborg «etter alt å dømme vil legges ned» som følge av konkurransen om Trafikkpakke 4. Dette gir et helt feil inntrykk, og bør således korrigeres.

Det er i dag fri etableringsrett for internasjonale persontog. Det betyr at kommersiell persontogtrafikk over landegrensene ikke krever avtaler med offentlige kjøpsmyndighet. På grunn av koronapandemien kjøres det nå ikke grensekryssende persontog, men ser vi vekk fra denne ekstraordinære situasjonen har Vy-gruppen lenge trafikkert strekningen Halden-Gøteborg for egen regning og risiko, med fire avganger hver vei fra og med desember 2019. I tillegg har SJ AB fått innvilget kapasitet til tre avganger hver vei mellom Oslo og Gøteborg, noe som vil være en betydelig forbedring med hensyn til antall daglige avganger mellom de to byene når pandemien tar slutt.

Les også

– Nei til nedlegging av Gøteborgtoget!

Motsatt av det Hagen gir inntrykk av, er Jernbanedirektoratet opptatt av de reisende får et godt togtilbud til Gøteborg og videre sørover i Europa. Derfor har direktoratet sikret seg mulighet til å ta strekningen Halden-Gøteborg inn i trafikkpakken dersom markedet ikke løser dette, og gitt at det foreligger en samarbeidsavtale med Västtrafik som har kjøpsmyndigheten mellom riksgrensen og Gøteborg. At dette ikke ligger inne som et krav i konkurransegrunnlaget skyldes et ønske om å gi vinnende togoperatør tilstrekkelige frihetsgrader til å benytte sin markedsinnsikt og sine ambisjoner til å videreutvikle det grensekryssende togtilbudet med hensyn til antall avganger, service om bord og ikke minst korrespondanse videre sørover i Europa.

Les også

Bedre togtilbud også med en realistisk InterCity-satsing

Det hører også med i denne sammenheng at Jernbanedirektoratet nylig ferdigstilte utredningen «Persontog til utlandet», med blant annet følgende ambisjoner: Enklere å finne informasjon om internasjonale avganger og å kjøpe billetter, bedre togforbindelse fra Norge til kontinentet og et styrket internasjonalt samarbeid for sammen å skape et mer attraktivt togtilbud over landegrensene.

Jernbanedirektoratet vil altså styrke jernbanen til Europa, ikke nedlegge, slik Hagen skriver.