– Mobbing kan ødelegge livet

Mobbing er et stort samfunnsproblem, og Kåre Inge Andersen, vara til bystyret for Rødt Sarpsborg, gjør seg i dette innlegget noen tanker rundt både årsaker og tiltak. (Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen, NTB Scanpix)

Mobbing er et stort samfunnsproblem, og Kåre Inge Andersen, vara til bystyret for Rødt Sarpsborg, gjør seg i dette innlegget noen tanker rundt både årsaker og tiltak. (Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen, NTB Scanpix)

Av
DEL

Mobbing Temaet mobbing er et vanskelig tema.

Hvem blir mobbet? Hvorfor mobber man? Hvem har skylden? Hva kan mobbing gjøre med en person?

Hvem blir mobbet?

Hvem som helst kan bli mobbet. Man kan bli mobbet fordi man er annerledes enn andre, på grunn av hudfarge, vekt, klær man går med, måten man er på, sykdommer man har. Kanskje man ikke klarer å snakke rent, er det mange grunner til det. I mine øyne kan alle bli mobbet.

Jeg ble selv mobbet i mange år på skolen på grunn av hårfarge og at min familie ikke var så velstående.

Hvorfor mobber man?

Jeg vil påstå at dem som mobber er folk som har et dårlig selvbilde av forskjellige grunner; at de må hevde seg i samfunnet. Dette gjøres enklest ved å rakke ned på en annen persons status, for å opphøye sin egen status.

Det kan være at de, i de fleste tilfeller, har det vanskelig hjemme - som å bli forsømt, misbrukt, slått eller ignorert.

Alle barn/voksne har behov for trygghet og kjærlighet.

Hvem har skylda?

Hvem som har skylda er et vanskelig spørsmål. Jeg mener at for å forhindre mobbing kan vi alle gjøre vår del. Man kan snakke med barna sine om holdninger og hva som er greit og ikke greit.

Man kan se etter atferdsforandringer på folk. Hvis man blir mobbet eller mobber, så kan det fort skyldes at man forandrer seg. En som blir mobbet kan bli mer innesluttet og selvskade seg, mens en som mobber kan kanskje bli tøffere utad.

Skolen kan gå ut og si hva som er greit og ikke greit. Jeg vet at ved min datters skole så er de flinke til det. Læreren kan snakke med eleven om regler og holdninger.

Så hvis alle gjør en innsats, så slipper man mobbing. Skylda har vel alle som ikke er med på innsatsen.

Hva kan mobbing gjøre med en person?

Mobbing kan føre til at et helt liv kan bli ødelagt. Personen kan bli usikker på seg selv, bli selvdestruktiv og ut i elendighet. Verste fall kan det føre til selvmord.

Mobbing gjøres på mange måter; ved å slå, si stygge ord til andre, rykteslenging og å si at du ikke er verdt noe. Det er eksempler på mobbing.

Den verste mobbingen er nok utfrysning; det ikke å bli invitert, men bare oversett. Den personen vil da ikke føle seg verdt sitt eget liv. Tenk deg et liv alene - har noen fortjent det?

Som folkevalgt i Rødt arbeider jeg med forebyggende tiltak mot mobbing.

1. Opplæring i grensesetting og respekt for andres grenser, herunder seksuell trakassering, skal ha en naturlig plass i skolen.

2. Skolehelsetjenesten må styrkes slik at nasjonale former oppfylles. Helsesøster skal være tilgjengelig for elevene hele skoledagen. Psykolog må tilknyttes skolehelsetjenesten.

3. Mindre klasser er viktig tiltak for å ivareta elevens psykososiale arbeidsmiljø og for å få tak i mobbeproblematikk.

4. Må få på plass mobbeombud på skolene.

5. Psykisk helse må vies mer i grunnskolelærer utdanningen.

Vis respekt for hverandre og vær mot andre slik at du vil de skal være mot deg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken