Konfliktrådet i Østfold og Follo mottok 447 saker i første halvår av 2017. Det er en økning på hele 35 prosent fra samme periode i fjor.

Det opplyser det juridiske rådgivningsselskapet Clerks i en pressemelding sendt til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Innbyggere som opplever urettferdighet som de er usikre på, har en unik mulighet til å bruke konfliktrådene for å få en nøytral gjennomgang av sakene, sier daglig leder Tom T. Græger i Clerks.

– All bistand fra konfliktrådene er gratis, og dette mener vi er en riktig og god måte å bruke skattepengene våre på, sier Græger videre.

Enkelt for alle

De 22 konfliktrådene i Norge mottok til sammen 4.115 saker i første halvår av 2017. Sekretariatet for konfliktrådene opplyser til Clerks at konfliktrådene kan brukes av alle til blant annet nabokrangler, hundeslagsmål, samværsavtaler, arbeidsforhold, husleiekontrakter med mer. Dette er såkalte sivile saker som rådene behandler, i tillegg til mindre alvorlige straffesaker som oversendes fra politiet.

– Å løse problematiske saker i konfliktrådet er langt bedre enn å forsøke å bringe sakene inn for retten, mener Græger.

– Konfliktrådet er et lavterskeltilbud der alle kan melde inn konflikter de ønsker å få meglet. Det mest positive er at ungdom som har tråkket feil kan få sin lovovertredelse behandlet her i stedet for i en formell og kanskje skremmende rettssal, avslutter Tom T. Græger i pressemeldingen.

– Partene blir fornøyde

Konfliktrådsleder Ethel Fjellbakk i Konfliktrådet i Østfold og Follo mener at statistikk kan leses og tolkes på mange måter.

– Vår første tanke kan lett bli at det er blitt flere konflikter, men det tror jeg ikke. Jeg tror det handler om at innbyggerne i Follo og Østfold er blant de beste i landet og er modige nok til å møtes ansikt til ansikt i et forsøk om å kunne bli ferdige med konflikten og legge den bak seg. Vi er rett og slett gode til å «preke sammen», sier Fjellbakk til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Konfliktrådsordningen er godt kjent blant folk, og terskelen er lav til å gi det et forsøk. Og det fantastiske er jo at det funker. Partene blir fornøyde. Politiet i Øst politidistrikt er dessuten flinke til å identifisere saker som er egnet til megling, og sender oss både straffesaker og sivile saker som blir løst, sier hun videre.