(Siste)

Det viser den årlige reflekstellingen til Trygg Trafikk som ble gjennomført i november og desember.

Men til tross for en liten bedring år etter år, er det fortsatt 6 av 10 nordmenn som dropper refleksen. Tallene for 2017 viser at andelen nordmenn som bruker refleks i mørket nå er oppe i 40 prosent. Dette er en liten oppgang fra 2016 da refleksbruken var på 39 prosent.

– De siste årene har refleksbruken økt sakte, men sikkert. Men når kun 4 av 10 bruker refleks i mørket, så viser dette dessverre at det fortsatt er langt igjen, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen.

Den årlige reflekstellingen innebærer at Trygg Trafikk har vært ute i alle landets fylker og fysisk telt faktisk refleksbruk blant nordmenn. Hele 24.000 tellinger har blitt gjennomført.

Kartleggingen er gjennomført i samarbeid med Ipsos MMI og er den eneste av sitt slag her til lands.

– Å ferdes i mørket uten refleks betyr i praksis å velge å være usynlig i stedet for synlig i møte med biltrafikk. Refleks er faktisk den eneste måten for fotgjengere å gjøre seg synlig i mørket, påpeker Årøen.

Det er i sentrumsgater refleksbruken er aller dårligst. Bare 33 prosent av alle nordmenn bruker refleks i bygatene, mens 47 prosent bruker det langs landeveien.

Trygg Trafikk advarer folk mot å tro at de automatisk er synlige i opplyste bygater.

– Du trenger refleks også i sentrum. Lys fra butikker og kjøretøy tar så mye oppmerksomhet at du som fotgjenger i praksis blir nærmest usynlig uten refleks, forklarer Ann-Kathrin Årøen.

Sogn og Fjordane er det fylket hvor flest – 54 prosent – bruker refleks. Også Nordland, Østfold og Hedmark kommer godt ut med henholdsvis 52, 51 og 50 prosent.

Oslo skiller seg ut som dårligst i klassen med bare 29 prosent sammen med Aust-Agder med 30 prosent.

Om Trygg Trafikks reflekstelling:

  • Trygg Trafikk har gjennomført ca. 24.000 tellinger av refleksbruk i alle norske fylker, med over 1.000 tellinger per fylke i november-desember 2017. (ANB)