Gå til sidens hovedinnhold

Motorvei via Børtevann

Artikkelen er over 1 år gammel

Planer om ny veiforbindelse nordover Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er presentert en mulig ny firefelts motorvei med avkjøring ved Skjebergkilen som skal nå E6 nord for Oslo.

Motorveien er tegnet på tvers av Skjeberg stasjonsby - videre til Tvetervannet - Børtevann - Mysen - og til E6 ved Berger på Romerike. Dette er et av flere mulige alternativ som er presentert i «Konseptvalgutredning veiforbindelser øst for Oslo».

Tross store naturinngrep, ikke minst i Sarpsborg, så vil veien ha antatt stor samfunnsnytte, og kan derfor komme til å bli realisert selv om flertallet i Sarpsborg er negative til motorvei.

Påkobling til E6 ved Sarpsborg pukkverk vil være et bedre alternativ for Sarpsborg, Østfold, og for nasjonale interesser. Formålet med den nye hovedveien er å avlaste E6 i Oslo, og vil gi kortere kjøretid fra E6 nord for Oslo til Svinesund. Veien vil også forbinde E6 nord, E18 øst og E6 syd og vil eksempelvis gi motorvei fra Ørje til Moss uten å ta veien om Vinterbro.

Arbeiderpartiet og flertallet i Sarpsborg vedtok den 2. april å anbefale at den angitte trafikken i stedet ledes via Meierikrysset, tett opp til Hafslund barne- og ungdomsskole, via to rundkjøringer på Hafslund, rundkjøringen ved Smelteverket, før veien når det overbelastede krysset på Årum.

Sarpsborg sier med dette nei til ideen om effektiv hovedvei, og melder seg dermed i praksis også ut av muligheten til å gi innspill om andre mulige traseer. Kanskje er det nettopp derfor svært få innbyggere i Sarpsborg er gjort kjent med saken før formannskapet ga sin høringsuttalelse. Logikken synes å være at Sarpsborg anbefaler oppgradering av eksisterende riksvei 22 fra Årum, og flertallet i Sarpsborg forholder seg derfor til saken som om det kun er en slik oppgradering som er et aktuelt/relevant/realistisk utfall av høringen. Det kan vise seg å være en feilvurdering.

Avkjøring ved pukkverket i Sarpsborg bør tas med i de videre vurderingene, blant annet fordi Stortingsmelding 50 S 2014/2015 tilsier at dette alternativet skal vurderes. Vi håper sentrale myndigheter tar dette signalet selv om flertallet i Sarpsborg ikke ønsker at den alternative tilkoblingen vurderes.

Fra Sarpsborg pukkverk er det teknisk og praktisk mulig å bygge en motorvei til Ise. Veien kan legges i en miljøtunnel (nedgravd støpt tunnel) i traseen til Rådhusveien, passere mellom Skjeberg rådhus og Coop Extra, og gå helt frem til jernbanen. Veien kan så følge jernbanetraseen retning Kampenes og videre til Rakkestad.

Dersom det blir tatt en overordnet statlig beslutning at det skal bygges ny hovedvei med motorveistandard, så er traseen Skjebergkilen - Børtevann - Mysen - Berger dessverre et realistisk alternativ. Da er også varianten med avkjøring på E6/Sarpsborg pukkverk trolig et vesentlig bedre alternativ. Traseen via Meierikrysset, Hafslund og Årum kan imidlertid aldri bygges ut til å bli en effektiv motorvei. Skal tungtrafikk som i dag går på E6 sentralt i Oslo gå om Hafslund, så vil hele dette området få en betydelig endret karakter.

En av fordelene med avkjøring ved Sarpsborg pukkverk kontra avkjøring ved Skjebergkilen er effektiv forbindelse Sarpsborg - Gardermoen og god forbindelse til mulige industritomter på Hevingen, Kampenes og Rudskogen. Det må også antas at påkobling ved Sarpsborg pukkverk er et bedre alternativ for Fredrikstad og Borg Havn enn en påkobling i Skjebergkilen.

Med tanke på koronasituasjonen ville det trolig være svært gunstig å igangsette denne typen prosjekt snarest mulig. Alternativet er å betale arbeidsledighetstrygd og gi økonomisk støtte til firmaer som i stedet kunne utført store byggeprosjekter. Sarpsborg burde ha valgt å anbefale at påkobling til E6 ved Sarpsborg pukkverk skal utredes.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.