Den «ukjente» Groth gir ut egen plate: – Har alltid vært en drøm

CD-utgivelse: Maria Groth (31) har gitt ut sitt første soloalbum med god hjelp av broren Johannes. 11. januar holder 31-åringen releaseparty på Rød Mølle i Fredrikstad.

CD-utgivelse: Maria Groth (31) har gitt ut sitt første soloalbum med god hjelp av broren Johannes. 11. januar holder 31-åringen releaseparty på Rød Mølle i Fredrikstad. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

For mange er hun nok den ukjente kvinnelige sangeren i Groth-familien. Nå har Maria (31) sluppet sin første CD-plate.

DEL

– Jeg har all­tid dre­vet med sang, og har len­ge øns­ket å gi ut noe eget, for­tel­ler Ma­ria Groth til Sarps­borg Arbeiderblad.

Hun har ny­lig slup­pet sin før­s­te pla­te som går un­der nav­net «Whisper».

- Ni av ti lå­ter er skre­vet selv, den sis­te har mam­ma fått lov til å skri­ve, hum­rer 31-år­in­gen.

Fa­mi­lie­pro­sjekt

Groth-fa­mi­li­en har fost­ret man­ge flin­ke mu­si­kals­ke ta­len­ter, der vi blant an­net kan nev­ne Jan og Jo­nas Groth.

31-år­in­gen for­tel­ler at drøm­men om å gi ut en CD all­tid har vært der, og en­de­lig kun­ne hun gjø­re det. Ikke bare har mo­ren skre­vet en av lå­te­ne, det er også fle­re slekt­nin­ger in­vol­vert.

Det er en drøm som går i oppfyllelse rett og slett.

Maria Groth (31), Sanger

– Lil­le­bro­ren min Johannes står som pro­du­sent og ar­ran­gør, vi har på en måte hatt et lite fa­mi­lie­pro­sjekt, sier 31-år­in­gen.

Johannes Groth har ikke bare vært in­vol­vert i pro­sjek­te­ne Ma­ria, men han har også pro­du­sert noen lå­ter for Yl­vis og vært på tur­ne med dem som gi­ta­rist.

At hun en­de­lig kan gi ut en pla­te, ser hun på som en drøm.

– Det er en drøm som går i opp­fyl­lel­se rett og slett, smi­ler hun.

In­gen fast sjan­ger

CD´n in­ne­hol­der ti spor, men hun syn­ger ikke en be­stemt sjan­ger.

– Jeg syn­ger en sa­lig blan­ding av pop, gos­pel, funk og bal­la­der, det er in­gen be­stemt sjan­ger, fast­slår hun.

Re­lea­se­par­ty i ja­nu­ar

Fa­mi­lie­pro­sjek­tet til Ma­ria har på­gått i ett år, og det var først i de­sem­ber at pla­ta var klar.

– Ti­den har ikke vært helt inne, men det var vel­dig dei­lig når jeg først fikk den ut.

Og framtiden, hvordan ser den ut?

- Hva som skjer på nyåret tar jeg som det kommer, men jeg tar gjerne i mot spillejobber, sier hun.

11. ja­nu­ar har hun re­lea­se­par­ty på Rød Møl­le i Fredrikstad.

– Det blir vel­dig gøy, av­slut­ter hun overfor avisen.

Artikkeltags