– Ole Paus åpnet nye dører for meg etter sykdommen

Tobias Jensen (16) fra Skjeberg var utbrent med diagnosen ME etter oversatsing på fotballen. Et møte med Ole Paus for ett år siden snudde opp ned på alt. Torsdag skal Tobias og den landskjente visekunstneren spille sammen i Skjebergdalen kirke der de møttes i november i fjor.