Gå til sidens hovedinnhold

Én sjanse til å gjøre alt rett ved åpning av barnehager og skoler

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før påske ble det bestemt at barnehager kunne åpne fra 20. april og seinest innen 27. april. Småskolen med 1. - 4. trinn og SFO skal åpne 27. april. I løpet av inneværende uke vil det komme en veileder knyttet til hvordan åpningen av barnehagene skal foregå. Tilsvarende vil det komme en veileder for åpning av småskolen, SFO og yrkesfaglig utdanning i videregående skole. Det vil kunne være nødvendig å gjøre lokale tilpasninger både fra starten av og underveis gitt situasjonen vi til enhver tid står i. Tryggheten og sikkerheten til barna og de ansatte må komme først når beslutninger skal fattes.

I Sarpsborg har vi foreløpig hatt lite smittespredning. Ved åpning av barnehager og skoler er det heftet usikkerhet knyttet til hvordan smittespredningen vil forløpe. Ingen kan vite dette med høy grad av sikkerhet. Det som er forutsigbart, er at vi trolig kun har én sjanse til å gjøre alt rett, og at vi er avhengig av alle for å få dette til.

For å drifte barnehager på en forsvarlig måte og med et pedagogisk tilfredsstillende tilbud, er det viktig at bemanningen er tilstrekkelig. I Sarpsborg kommune er vi enige om at tidspunktet for åpning avhenger av at vi er faktisk er helt klare for åpning, og forberedelsene er i full gang selv om vi har ventet en stund på veilederen.

Utdanningsforbundet Sarpsborg ser det som et klokt grep å redusere åpningstiden inntil man har mer oversikt over hvordan smittespredningen vil slå ut. Med kortere åpningstid blir det kapasitet til å kunne håndtere et forventet sykefravær, samt at man da vil ha en bemanning som også kompenserer for de som må være hjemme fra jobb fordi de selv er i risikogruppen eller har andre i sitt hjem som er i risikogruppen.

Ved full åpning av barnehagene innenfor vanlig åpningstid, vil vi kunne få utfordringer når det gjelder bemanning når smittespredningen øker. Dette vil kunne føre til at vi må stenge barnehagene igjen - hvilket ikke er ønskelig.

Det er krevende beslutninger som skal fattes i nær fremtid. Barn, foreldre og ansatte er bekymret for hvordan situasjonen vil bli. Utdanningsforbundet Sarpsborg er godt fornøyd med samarbeidet vi har innen kommuneområdet oppvekst. Vi har tillit til at valgene man foretar er til det beste for alle.

Utdanningsforbundet Sarpsborg er svært takknemlig for jobben alle gjør innen helse og oppvekst. Barnehagelærere og lærere med støtte fra andre har så langt gjort en formidabel innsats og lagt ned svært mye jobb. Takk for innsatsen så langt, og lykke til med åpning av barnehager og skoler!

Kommentarer til denne saken