Nå blir gang – og sykkelveien ferdig

Høsten 2018 gjorde en tomtekrangel mellom kommunen og en huseier at gang – og sykkelveien på Hafslundsøy ikke kunne bygges ferdig. Nå har partene funnet en løsning.