I Sarpsborg klekkes det årlig ut hundretusener av lakseyngel. Her fôres det opp tusenvis av småfisk for å bidra til en økt laksebestand i Glomma. Anlegget driftes av frivillige fra NGOFA (Nedre Glomma og Omegn Fiskeadministrasjon) med økonomisk støtte fra Borregaard.

Her skal dugnadsgjengen fra Nedre Glomma og Omegn Fiskeadministrasjon i gang med et av årets store høydepunkt.

Jeg syns jo dette er veldig moro, samtidig er det en viktig oppgave. Det er nok mange fiskere som setter pris på den jobben vi gjør.

Kjell Cato Strand - Ildsjel og formann i NGOFA

I det store anlegget omformes lakseegg til fiskeyngel. I den neste fasen av livssyklusen kalles småfisken smolt, som er betegnelsen på ungfisk av laksefisk (laks, ørret og røye). Det er først som smolt at de er klare for turen fra ferskvann til saltvann. Turen ut i havgapet skjer vanligvis på våren, avhengig av vanntemperatur og vannføring. Mandag denne uken var forholdene ganske optimale.

I løpet av en sesong behandler de rundt 160.000 rogn i anlegget. I dette karet har de et automatisk fôringsanlegg for smolt som snart skal slippes ut.

Prosessen starter lenge før dagens økt, dette er avkom etter stamfisk fra Glomma. Hver høst tar de inn rundt 60 voksne individer som bidrar med rogn og melk til å starte gytingen.

Etter et år veier smolten som skal settes ut mellom 100-200 gram. Kun en liten andel av disse vil returnere til Glomma.

Etter en kort kjøretur inn på Borregaards område er de klare for en ny reise. Har de hellet med seg vil de passere Fredrikstad og lære seg å takle overgangen fra ferskvann til saltvann der Glomma renner ut i havet. Selv om laksen lever livet sitt i havet kan den kun legge ut egg og klekke ut yngel i ferskvann. De gyter som regel i den samme elva de ble født i.

Ved kaia i Melløs slippes smolten ut i Glomma. Her starter de ferden ut i havet hvor de forhåpentligvis vil spise seg opp og leve et godt fiskeliv.

Hvor stor laksen er når den returnerer til Glomma avhenger av mattilgang og hvor lenge den har vært borte. For noen år siden fikk Lars Andre Johansen en laks på 13 kilo. Det er godt håp om at det vil bli mange slike i årene som kommer.