Forslaget som ble vedtatt av Stortinget tirsdag er i stor grad den samme som regjeringens opprinnelige proposisjon, skriver NTB.

Dermed er det politisk vedtatt at dagens Viken fylke går tilbake til gamle Akershus, Buskerud og Østfold fylker fra og med 1. januar 2024, med unntak for at det ikke er bestemt hvor Jevnaker og Hole skal høre til. Hole hørte til Buskerud før sammenslåingen, mens Jevnaker ble overført fra Oppland.

I tillegg skal Vestfold og Telemark gå hver til sitt, og det gjelder også Troms og Finnmark. Dermed vil Norge ha 15 fylker fra 2024. Av de sammenslåtte fylkene fra regionsreformen gjenstår Agder, Innlandet og Vestland.

Det er også vedtatt at storkommunen Ålesund skal deles inn i Ålesund og Haram, der kommunegrensene for nygamle Haram kommune blir de samme som før sammenslåingen. Det var lenge diskusjoner om hvorvidt Haram skulle få justert grensene sine, slik at en stor andel av innbyggerne forble i Ålesund kommune.