For i fase 2 av Bypakka Nedre Glomma, som først skal behandles av Stortinget, er en lenge etterlengtet utbygging av gang- og sykkelvei fra Nygårdshaugen til Holmegil langs Iseveien på Borgenhaugen ett av prosjektene.

Trygt og effektivt tilbud

– Dette er en 1,4 kilometer lang «missing link» i gang- og sykkelveinettet i Sarpsborg og en del av planen for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Her framgår det at prosjektet langs riksvei 22 mellom Nygårdshaugen og Holmegil skal gi et trygt og effektivt tilbud til de som sykler, går og reiser kollektivt.

Planen inneholder ifølge Statens vegvesen gang- og sykkelvei, oppgradering av kollektivholdeplasser og sikrere avkjørsler til eiendommer med direkte tilkomst fra riksveien. Ifølge Statens vegvesen legger planen til rette for å gjenbruke og utnytte deler av sideveiene til riksvei 22, slik at investeringene som allerede er gjort gjennom å bygge dem kan utnyttes videre.

Infomøte på tirsdag

– Planen er også i tråd med det grunnleggende målet i Bypakke Nedre Glomma, som er å legge til rette for reduksjon av biltrafikken. Gode løsninger for de som går, sykler og reiser kollektivt gjør det lettere å velge bort bilen, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen.

Planleggingen av ny gang- og sykkelvei mellom Nygårdshaugen og Holmegil er finansiert gjennom Bypakke Nedre Glomma, og et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen for å skape bedre bymiljø og et mer miljøvennlig transportsystem. Utbyggingen av prosjektet er en del av fase 2 av Bypakke Nedre Glomma, som først må behandles av Stortinget.

Klokka 17.00 førstkommende tirsdag, 24. januar, inviterer Statens vegvesen til et åpent informasjonsmøte på Hafslund trafikkstasjon, der de presenterer forslaget til reguleringsplanen.

Høringsfristen i dette prosjektet er 20. februar. I pressemeldingen opplyses det at det er mulig å følge dette informasjonsmøtet digitalt ved å ta kontakt med planleggingsleder Westerbø for å få en link til møtet.