– En oppdatert koronavaksine vil etter planen være tilgjengelig i Sarpsborg fra uke 38. Vaksinen er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av koronaviruset som sirkulerer. Har du allerede tatt ny oppfriskningsdose, er det ikke behov for å ta enda en, skriver Sarpsborg kommune på sine nettsider.

Bedre tilpasset nye varianter

FHI skriver i et informasjonsbrev at denne nye varianten av vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-CoV-2-viruset som sirkulerer.

– FHI skriver videre at personer i de anbefalte målgruppene som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå, melder Sarpsborg kommune, som understreker at det foreløpig kun er personer som er 65 år eller eldre som nå får tilbud om en ny oppfriskningsdose.

Starter trolig i uke 38

– Det er fortsatt bare de som er 65 år eller eldre som får tilbudet om oppfriskningsdose, men FHI har bedt kommunene forberede seg på å skulle gi tilbud til personer i aldergruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19. Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med informasjon om vaksinasjon for denne gruppen i løpet av kort tid, står det å lese på kommunens nettsider.

Sarpsborg kommune opplyser videre at de som er i målgruppen for oppfriskningsdose, og som ennå ikke har tatt den, kan vente til den oppdaterte vaksinen blir levert ut med å ta dosen.

– Trolig vil kommunene få denne i løpet av neste uke, slik at vi er klare for å vaksinere med oppdatert vaksine fra uke 38, melder Sarpsborg kommune på sine nettsider.