Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd ble vedtatt i 2012, og senere revidert i 2016.

Revidert for seks år siden

– Mangfoldsplanen beskriver hvordan vi vil ha det slik at Sarpsborg er en kommune der innbyggerne opplever mangfold, inkludering, likeverd og ytringsfrihet. Den beskriver tiltak og aktiviteter og hvordan vi skal jobbe med at alle skal få delta og påvirke utviklingen av Sarpsborg, skriver Sarpsborg kommune på sine nettsider.

Nå har det gått seks år siden sist mangfoldsplanen ble revidert. Nå skal den gjennomgås på nytt.

I forbindelse med denne nye revideringen ønsker Sarpsborg kommune nå å høre hva sarpingene selv mener er viktig å ha med i en slik plan.

Folkemøte på Sarpsborg Scene

Derfor åpner kommunen opp til et folkemøte på Sarpsborg scene 14. september. Sarpsborg kommune opplyser på sine nettsider at det denne kvelden blir en presentasjon av planen og ulike stands der sarpinger kan komme med sine innspill på vegne av seg selv eventuelt den gruppa eller foreningen de representerer

– Vi håper mange ønsker å komme for å snakke med oss. Din mening er viktig, sier saksbehandler og rådgiver for den nye planen, Flemming Johnsen til Sarpsborg kommunes nettsider.

Han sier videre at dersom man er forhindret fra å komme på møtet 14. september, eller kommer på noe i etterkant som man ønsker å gi innspill på, så er det bare å kontakte ham.

Målet er ifølge kommunen at den endelige planen skal til politisk behandling i juni neste år.