– Vi er veldig fornøyde med å kunne levere denne tjenesten som betyr at våre brukere ikke trenger å levere eller hente skilt på trafikkstasjonen, og i stedet beholder skiltene, og av- og påregistrerer på nett. Dette sparer hver bruker for to oppmøter på trafikkstasjonen, skriver seksjonsleder Heidi Øwre i Statens vegvesen, i meldingen om endringene.

Bare i 2021 var det 190.000 kjøretøy som skulle av- og påregistreres for sesongen.

Selvbetjeningsløsningen innføres som en del av regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Målet er en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, med bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.