Nå må vi ta vare på de aller mest sårbare

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité. (Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix)

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité. (Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix)

Av
DEL

Korona-krisenBarn som ikke har det så godt hjemme må få den hjelpen til trenger av kommunen og barnevernet. Når Helsedirektoratet nå har vedtatt å stenge alle skoler og barnehager for å unngå smittespredning, øker det sjansen for at disse barna trenger mer hjelp.

Barnehage, skole og skolefritidsordning er ekstra viktig for barn som lever i ustabile familieforhold. Det gir gode strukturer og voksenpersoner som tilbyr omsorg, trygghet og et fast holdepunkt i tilværelsen. Mange barn har nytte av et tilbud etter skoletid, ofte i regi av Kirkens Bymisjon eller Røde Kors. Når institusjoner og tilbud stenges, fører det til at sårbare familier mister gode rutiner i en til tider utrygg hverdag.

Mange i de meste utsatte gruppene bor trangt, og det å være tett på hverandre over tid fører til ytterligere press på familiene. Vi vet at usikre tider med permitteringer og arbeidsledighet fører til stress hos den enkelte og i familien. Økonomisk usikkerhet gir en merbelastning hos oss alle. Økt bruk av alkohol kan være en mestringsstrategi, og det fører til mer uro i hjemmene og i verste fall til utagering og vold.

Myndighetene har bestemt at barnevernsansatte er personell med en kritisk samfunnsfunksjon. Nøkkelpersonell må kunne fortsette jobben med å ta vare på sårbare og utsatte barn. Det gjelder særlig dem som arbeider med akuttplasseringer av barn, eller som på annen måte jobber med særlig utsatte barn. Disse har også fått mulighet til fortsatt å kunne sende sine egne barn i barnehagen eller til skolen.

Det er opprettet en telefonlinje for barn og unge som er usikre på koronaviruset og smittefaren. Stortinget jobber kontinuerlig for å sikre økonomien til enkeltpersoner og til næringslivet. Regjeringen har signalisert at det vil komme flere hjelpepakker. Frivilligheten skal få beholde statlig tilskudd selv om tiltakene og aktiviteten ikke kan gjennomføres for øyeblikket.

I slike krisetider er det ekstra viktig å ta vare på dem som rammes, og nye forslag til tiltak som kan gjøre situasjonen bedre for de mest sårbare barna er mer enn velkomne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags