Naboene kjemper fortsatt mot utbyggingen på Rabben

Selskapet Kurland Panorama har nå søkt om rammetillatelse for to tremannsboliger på Rabben 2. Men naboene kjemper fortsatt sterkt imot utbyggingen.