Når det åpnes for utenlandsreiser, må folk overvåke og teste seg selv i stedet for å gå i karantene

Av

Når det igjen åpnes for reiser til Norden og europeiske land, erstattes karanteneplikten med egenovervåking og testing.