Kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn. Kalnesskogens skjebne avgjøres i denne planen. Alle som ønsker det kan avgi uttalelser. Høringsfristen er 14. februar. Høringsutkastet kan studeres på kommunens internettside, på servicetorget eller i kommunens biblioteker.

Det er noe jeg ikke forstår at er mulig. Ved gjennomgåelse av dokumentene for den nye arealdelen har jeg registrert at Vister-Kalnesskogen på temakartet som viser friluftsområder, har fått status som svært viktig friluftsområde. Hvordan er det mulig å foreslå å endre en stor del av dette desidert viktige friluftsområdet til næringsformål? Jeg synes forslaget er underlig, særlig i våre dager, når vi vet at det blir stadig mindre natur og stadig mer klimagasser.

I Kalnesskogen kolliderer to motstridende interesser. Den ene er natur, kultur, helse, velvære og andre CO2- frie goder. Å ha mulighet i nærmiljøet å leve det rike liv med enkle midler. Det andre perspektivet er rasering av skogen til fordel for plasskrevende næring. Vi må ha bedre økonomi og vi må produsere, har jeg hørt. Dette er jeg uenig i.

Jeg føler meg rik når jeg kan rusle i Kalnesskogens katedral, lukte skogen, føle roen og oppleve alt det fantastiske. Da føler at jeg lever et rikt liv på en interessant og naturbevarende måte. Forutsetningen er å ha tilgang til daglig friluftsliv, med andre ord en kort vei til skogen.

Jeg spør: Hvem har og tar ansvar for friluftslivet i arealplanleggingen? Miljøvern var storsatsing på 90-tallet i Sarpsborg kommune. Både Fylkesfriluftsnemnder og MIK- reform (miljøvern i kommune) er historie for lengst. Hvem i kommunens administrasjon har friluftskompetanse?

I og med at den lokale friluftsforvaltningen er uklar, er det ekstra viktig at lag, grupper og berørte enkeltpersoner deltar aktivt i planprosessen med arealplanen hvor Kalnesskogen er en del av.

Les også

Hva er det som skjer i Visterskogen?

Les også

Frykter rasering av Kalnesskogen