Det er ikke ofte byens næringsforening er på banen. Jeg tror utspillet om jernbanesaken er det første jeg har sett fra den nye lederen. Overraskende og lite imponerende av en som er satt til å fremme byens næringsliv. At hun bryr seg lite om at byens ledende organ, kommunestyret, har et annet syn på trasévalg, får så være. Men at hun er totalt på kant med et stort flertall av byens borgere, er det vanskeligere å akseptere.

Store deler av byens næringsliv lever av byens borgere. Da bør man lytte til deres meninger. Byens innbyggere ønsker ikke å rasere store deler av byen. Det har heller aldri vært noe folkekrav om ny stasjon og såkalt byfornyelse.

Det er mulig at det kan gjøres å komme seg til Oslo på en time med en S-linje via Fredrikstad. Men da ligger det i kortene at man bare trenger 40 minutter fra Råde stasjon. En stasjon som svært mange pendlende sarpinger bruker i dag for å slippe omveien om Fredrikstad.

En stasjon hvor det til og med er parkeringsplasser, i motsetning til vår egen stasjon.

Jeg undrer på hva næringsforeningens motiv er med dette utspillet. Jeg trodde faktisk at foreningen ønsker å spille på lag med flertallet av byens politikere og befolkning. Så feil kan man ta.

Som mangeårig bedriftsleder i både Sarpsborg og Moss, og som tidligere styreleder i Moss Industriforening, har jeg alltid hatt økonomisk styring som en god ledetråd. Man skal ikke bruke ekstra penger på noe som kan gjøres billigere. Den regelen tror jeg de fleste næringsledere i Sarpsborg lever etter.

Denne gang er det samfunnet som skal betale for en, for sarpinger, uønsket trasé. Da ser det ikke ut til at næringsforeningens leder bryr seg og økonomien i prosjektet. Jeg blir litt skremt av en leder med en slik holdning til andres (samfunnets) penger.

Byens borgere har sagt sin mening i valg. Byens politikere følger lojalt opp. Det samme hadde jeg forventet av næringsforeningen.