Arbeidsledigheten øker i Sarpsborg

3,4 prosent av alle sarpinger er arbeidsledige per november 2019.