Her kan det komme flere Øya-leiligheter

En utvidelse av boligfeltet Helgeby på Hafslundsøy kan bli det neste prosjektet til Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL).