Svart arbeid for 4,5 milliarder

SOSIAL DUMPING: Daglig leder Stine Nygaard (t.v.), fylkesdirektør i Nav, Sverre Jespersen, kemner Pål Bråthen og stasjonssjef Tommy Brøske deltok i møtet om svart arbeid og sosial dumping. foto: Jarl Morten Andersen

SOSIAL DUMPING: Daglig leder Stine Nygaard (t.v.), fylkesdirektør i Nav, Sverre Jespersen, kemner Pål Bråthen og stasjonssjef Tommy Brøske deltok i møtet om svart arbeid og sosial dumping. foto: Jarl Morten Andersen

Artikkelen er over 3 år gammel

Omfanget av svart arbeid og sosial dumping gjør at Sarpsborg trolig tapte nærmere 1 milliard kroner i skatter og avgifter i året.

DEL

Sarpsborg Næringsforening har tatt initiativ til prosjekt som retter søkelyset på det stadig økende omfanget.

Denne uken var det tredje møtet mellom en rekke aktører.

Både Nav, Skatt Øst, fylkeskommunen, politiet og kemneren var blant dem som var til stede sammen med næringsforeningene i Sarpsborg, Rakkestad og Fredrikstad.

Tapte skatteinntekter

Da ble det blant annet lagt fram tall som viser at det i Sarpsborg blir unndratt omsetning for rundt 4,5 milliarder kroner årlig.

– Det utgjør omlag 900 millioner kroner i ren skatt, opplyser daglig leder i næringsforeningen, Stine Nygaard, til Sarpsborg Arbeiderblad.

For Fredrikstads vedkommende antydes omfanget av svart arbeid å være 6,5 milliarder kroner.

Stine Nygaard er tydelig på at regionen trenger flere arbeidsplasser og ansatte i regionen.

– Svart arbeid og sosial dumping jobber imot denne målsettingen. Det ønsker vi konkret å gjøre noe med.

Tar prosjektet videre

Under det siste møtet ble det nedsatt en liten gruppe som i løpet av kort tid skal ta prosjektet videre med mål og tiltak som forhåpentligvis kan bidra til å redusere omfanget. Ett av tiltakene kan være et en kontrollplakat på byggeplasser.

Det lokale politiet og kemneren samarbeider allerede på en rekke områder for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I april inngikk de også et samarbeid som går ut på å bevisstgjøre og ansvarliggjøre «Hvermansen» i Sarpsborg når det gjelder svart arbeid.

– Selv om etatene har egne prosjekter, er det viktig at vi også kan samarbeide på tvers. Derfor er jeg glad for utspillet fra næringsforeningen i Sarpsborg, sier fylkesdirektør i Nav, Sverre Jespersen, i en kommentar.

Artikkeltags