Kvinner er nyskapende

Professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI har dokumentert at flere kvinner i styrerommene har ført til mer nyskapning.

Professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI har dokumentert at flere kvinner i styrerommene har ført til mer nyskapning. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Flere kvinner i bedriftsstyrene fremmer nyskapning,

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det viser en studie fra Handelshøyskolen BI, som er publisert i tidsskriftet Magma.

Ifølge Forskning.no, viser studien at kvinner utløser flere meninger, og de bidrar til at hele styret stiller bedre forberedt og er mer engasjert.

Over hele verden

De siste årene har et blitt flere kvinner i styrerommene over store deler av verden, slik at styrene ikke lenger er mannens verden.

Norske styrer er et velegnet laboratorium for å studere om kvinnefaktoren faktisk har ført til endringer. Det er nemlig rundt fem år siden Norge i 2006 fikk en ny lov om kjønnsrepresentasjon i styrene til landets allmennaksjeselskaper (ASA-selskaper).

Mellomstore

Professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI har sammen med forskerne Mariateresa Torchia og Andrea Calabrò ved Tor Vergata-universitetet i Roma, gjennomført en omfattende studie for å se om økt kvinneandel får styret til å endre organisasjonen for å legge til rette for økt innovasjon (nyskapning).

Forskerne gjennomførte en undersøkelse blant administrerende direktører i et utvalg mellomstore norske virksomheter (bedrifter med mellom 51 og 250 ansatte) og fikk inn 341 besvarelser.

Styrene i de undersøkte virksomhetene hadde i snitt en kvinneandel på styrene å 16 prosent. Vel fire av ti (44 prosent) undersøkte styrer hadde ingen kvinnelige styremedlemmer i det hele tatt.

Klar forbedring

Intervjupersonene ble bedt om å ta i bruk en skala fra 1 til 7 (7 = helt enig, 1 = helt uenig) for å svare på om i hvilken grad de var enige i følgende fire utsagn:

1. Bedriften er den første bedriften i bransjen som utvikler nyskapende ledelsessystem.

2. Bedriften er den første bedriften i bransjen som innfører nye forretningsideer og -praksis.

3. Bedriften gjennomfører omfattende endringer i organisasjonsstrukturen for å legge til rette for innovasjon (nyskapning).

4. Bedriften iverksetter videreutviklingsprogrammer for de ansatte som underbygger kreativitet og nyskapning.

– Svarene viser at det er en klar og positiv sammenheng mellom kvinneandelen og graden av innovasjon i bedriften, sier Morten Huse. (ANB)

Les mer her

Artikkeltags