Nytt millonprosjekt skal styrke næringslivet

Sarpsborg og Fredrikstad har i fellesskap store ambisjoner om å bli en av de mest attraktive destinasjonene Oslofjord-regionen.