Næringslivsloggen: Bjørn Petter stifter nye selskaper

Det skjer endringer i Colligo Holding AS. Hovedeier Bjørn Petter Garder velger å fisjonere virksomheten ved å etablere to nye selskaper.