Nytt fra næringslivet 2. juli: Nå er gjeldsregisteret på plass

Strengere krav til utlånspraksis og gjeldsregister skal sikre at du ikke får mer gjeld enn det som er forsvarlig.