Næringslivsloggen 11. juni: En ny virksomhet - skal selge honning og bier

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Sarpsborg.