Nytt fra næringslivet 3. juli: 45 Sarpsborg-konkurser første halvår

For landet som helhet har antall konkurser gått ned i årets første seks måneder. I Sarpsborg er bildet annerledes. Her har det nemlig vært en konkursøkning på hele 50 prosent.