Næringslivsloggen: Starter nytt selskap

Kai Christer Jensen er daglig leder for det nyregistrerte firmaet Østfold Autovask.