Nytt fra næringslivet 26. juli: Østfoldmuseene med overskudd

Østfold fylkes museer gikk i overskudd i 2018.