Fredrikstad vil ha nytt næringsområde på Årum – Sarpsborg varsler innsigelser

Et 92 dekar stort område med dyrket mark på Årum ønsker en å regulere til næringsområde – men Sarpsborg kommune varsler nå innsigelser.