Det tok handelsorganisasjonen EU flere måneder å oppdage koronapandemien etter at medlemslandene var angrepet av covid-19. Det tok nesten et halvt år til før EU entret banen da de skulle fremforhandle vaksineleveranser til medlemslandene med produsentene på globalt nivå. Svakt!

Aldri har en så omfattende pandemi fått en mer stemoderlig behandling eller oppmerksomhet. Koronapandemien er verdensomspennende og så langt med omfattende dødelighet. Vi nærmer oss tre millioner døde globalt.

EU hadde liten eller ingen beredskapsmessige forutsetninger for å ta noen rolle i pandemien, noe en ser resultatene av i dag. At en på nasjonalt nivå lar en handelsorganisasjon «prøve» seg frem på et felt de ikke hadde noe bakgrunn for å mestre, er helt ut bemerkelsesverdig.

Les også

– Senterpartiet bør se seg i speilet når det kommer til Israel

Vaksineleveransene endres frem og tilbake fra nasjon til nasjon, og etterlater seg usikkerhet også nasjonalt sett her på «bjerget». I krig og pandemi må kommando-orientert beredskap gjelde. Det holder ikke med «kontor-beredskap», som vi ser er den dekkende betegnelsen på Europas agerende i denne sak.

Norge er selvfølgelig ikke noe unntak. I Norge har vi kun to-tre institusjoner som er kommando-orientert i sin driftsform, intensivavdeling ved våre sykehus og et oppgående brannvesen, samt politikorps. Resten, inkludert forsvaret, har kun «kontor-beredskap».

På toppen av dette undres det politiske Europa og igjen Norge på hvordan Israel har håndtert utfordringen med pandemien. Israel er på topp når det gjelder antall vaksinerte borgere. De overlot selvfølgelig ikke til en «tredjepart» å fremforhandle vaksineleveranser til sitt land. Israel har i hele sin eksistens ligget under for trusselen av krig med sine naboer, de kunne jo ikke ta sjansen på å ha halve den militære styrken i «brakka» med pandemi. Israel er en kommandostyrt nasjon.

I de vestlige land hadde det vært helt naturlig at NATO hadde tatt rollen som EU til de grader har mislyktes med. Det hadde ført til at NATO-landene hadde innordnet seg kommandoorientert ledelse og besluttsomhet.