I en rekke artikler har Sarpsborg Arbeiderblad presentert kommunetoppenes bekymring knyttet til høy tilflytting av sekundærtilflyttede flyktninger og at den store tilflyttingen skal føre kommunen til økonomisk ruin og inn på Robek-lista, ettersom utgiftene overstiger summene staten kompenserer.

Sandra Thornquist, den konstituerte Nav-sjefen i Sarpsborg, kan fortelle Sarpsborg Arbeiderblad at det i løpet av det siste året har vært en kraftig økning i antall henvendelser til Nav det siste året.

– På grunn av flyktningebølgen i 2015 og 2017, har det vært mange henvendelser det siste året. Det har vært en økning fra de foregående årene, sier hun.

Strøm og husleie

Den konstituerte Nav-lederen forteller at henvendelsene ofte går ut på at familier søker om diverse midler til livsopphold.

– Henvendelsene går primært ut på at familier søker om sosialstønad; hjelp til å betale husleie, strøm, livsopphold og kjøp av inventarer eller klær til barna. Videre er det flere som ønsker hjelp til å begynne på grunnskole og videregående skole. Det er flere som har påbegynt et vgs-løp i forrige kommune som sier opp skoleplassen sin og tenker at de kan fortsette samme løp i Sarpsborg, uten særlig ventetid, sier hun.

Mange ønsker også hjelp til å skaffe arbeid eller arbeidsrettede tiltak, forteller Nav-sjefen.

Klager på boligene

Sekundærflyktningene flytter gjerne fra store boliger i mindre kommuner, og kommer til Sarpsborg til en helt annen standard enn de er vant med.

I Sarpsborg er det rift om boligene og de får ofte trangere og mer slitte boliger enn de hadde i bosettingskommunen, har kommunetoppene i Sarpsborg tidligere opplyst til SA.

– Har dere i Nav inntrykk av at de som flytter hit som sekundærflyktninger blir skuffet når de kommer hit og ser hvor de skal bo?

– Ja, dette opplever vi stadig, og det har blitt en økende problematikk. De fleste klager på boligen fra første stund og ber om hjelp fra kommunen om å skaffe en annen bolig, forteller Sandra Thornquist.

Les også

Kommunetopper frykter at disse flyktningene fører til økonomisk ruin for Sarpsborg

Les også

Selvfølgelig skal flyktninger få bosette seg der de vil

Les også

Fysioterapeutene Antonia og Gina fortviler over nærmere 200 på ventelista: – Folk står på trappa vår og gråter

Les også

Ordførerens bekymring rundt sekundærflyktninger påvirker meg

Les også

– Sekundærflyktninger bør heller ses på som en ressurs, ikke en økonomisk byrde