Nav-skandalen: Enda flere uskyldig dømt i Fredrikstad og Halden

Sorenskriver Arnfinn Agnalt bekrefter at de har fem saker i Fredrikstad og tre saker i Halden som må gjennomgås etter Nav-skandalen.