Nav utelukker ikke større trygdeskandale – kan gjelde lengre tid og flere ytelser

Oslo  20190228.
Illustrasjonsbilder: En mann utenfor med et NAV skilt. Modellklarert
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Oslo 20190228. Illustrasjonsbilder: En mann utenfor med et NAV skilt. Modellklarert Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto:

Av

Nav setter ned et utvalg som skal finne ut om trygdeskandalen strekker seg lenger tilbake i tid og er mer omfattende enn det som så langt har vært kjent.

DEL

En egen rapport med rettslige vurderinger rundt praktiseringen av reglene for å ta med trygdeytelser til andre EØS-land kommer først til å bli avlevert 2. desember – rundt fem uker etter at Riksadvokaten ba om en ny betenkning om trygdeskandalen «så snart som mulig».

«Vi vil oversende rapporten til Riksadvokaten når den foreligger», skriver Nav-direktør Sigrun Vågeng i et brev fredag.

Eksperter

Nav setter nå sammen «en bredt sammensatt gruppe jurister og andre eksperter» som skal se på om også saker fra før 2012 – og for andre trygdeytelser enn AAP, sykepenger og pleiepenger – kan falle inn under Nav-skandalen. Nav hadde selv satt fra 1. juni 2012 og fram til i dag som den relevante perioden å se på mulige brudd på EØS-reglene og har ikke vurdert om lovforståelsen også før 1. juni 2012 har vært i strid med EØS-forpliktelsene, slik flere juridiske eksperter har antydet.

«Fra ulike hold er det reist spørsmål om holdbarheten av at skjæringspunktet fastsettes til omtalte tidspunkt», skrev nylig avgått riksadvokat Tor-Aksel Busch i sitt brev til Nav i slutten av forrige måned.

Også andre sakstyper?

Det er så langt bare slått fast at loven er blitt tolket feil i saker fra etter 2012 og for de nevnte tre ytelsene. I alle tilfellene dreier det seg om opphold i andre EØS-land mens man fikk utbetalinger fra Nav.

I Riksadvokatens brev heter det også at Nav bes om å «klargjøre om andre sakstyper omfattes av forordningen og således kan være beheftet med tilsvarende feil. Av hensyn til de berørte er det også her viktig med en snarlig tilbakemelding.»

(©NTB)

Artikkeltags