– De holder rett og slett lokalsamfunnet som gisler

Det er innflytter Jan Petter Dahl som sier dette til SA. Nå er idrettslaget, arbeiderlaget og enkelte beboere bekymret for at lokalmiljøet forsvinner helt, dersom en utbygging ikke skjer snart.